På Kungsbacka Hästklinik utför vi olika slag av kliniska undersökningar, utredningar och behandlingar. Alla besök hos oss görs i ett nära samarbete med Dig som hästägare och tillsammans med veterinären kommer vi fram till en behandlingsplan som passar Er häst bäst.

Nedan kan Du läsa om de vanligaste tjänsterna och undersökningarna som erbjuds på kliniken. Du är givetvis varmt välkommen att ta kontakt med oss för allmän rådgivning och akuta fall så som foderstrupsförstoppning, kolik eller fång tas givetvis in i mån av tid, annars hjälper vi Er vidare. Tveka inte att kontakta oss om Du har frågor eller funderingar kring våra tjänster eller hur vi kan hjälpa Dig och Din häst.

Kungsbacka-hastklinik-varen-2022-Fotograf-Natalie Greppi-HQ-14
Kungsbacka-hastklinik-varen-2022-Fotograf-Natalie Greppi-HQ-21
Kungsbacka-hastklinik-varen-2022-Fotograf-Natalie Greppi-HQ-7
Tjänster_Hovslageri

Glöm inte ta med hästpasset när du besöker oss!

Besiktning utförs framförallt inför köp eller försäljning av en häst, men kan också utföras vid teckning av ny försäkring av hästen. Vi utgår från en besiktningsmanual utarbetad av Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, Hästsektionen.

Vid en besiktning är det viktigt att man har med sig hästpasset, vi rekommenderar dessutom att både säljare och köpare finns på plats vid undersökningen.

Veterinären börjar med att titta på hästen och känna igenom den noggrant för att bland annat kontrollera dess allmäntillstånd, hull, hud och hårrem. Därefter inspekterar veterinären hästens rörelseorgan inklusive rygg, som till exempel leder, senor och muskulatur och tittar om den har några exteriöra avvikelser och hur dess hovar ser ut. Veterinären lyssnar även på hästens hjärta och lungor.

Hästens rörelser kontrolleras i skritt och trav vid mönstring för hand på rakt spår.  Hästen longeras om möjligt i samtliga gångarter, dock alltid i trav, då veterinären även kan passa på att lyssna efter eventuella missljud från luftvägarna. Även böjprov av samtliga ben genomförs.

En enklare kontroll av ögon och öron görs och hästen observeras under hela besiktningen för eventuell neurologiska problem.

Munhåleundersökning utförs med hjälp av munstege och fokalt ljus.

Vi på kliniken har som standard att vi även utför en undersökning av hästens luftvägar med hjälp av endoskop vid besiktningar. Vid denna undersökning kan man bland annat upptäcka förträngningar i svalget så som till exempel struppipning.

Vid besiktning av mycket unga hästar reduceras många gånger besiktningen, man utför till exempel inte böjprov på ett föl. Efter besiktningen får man ett besiktningsintyg på samtliga utförda undersökningar och resultat, veterinären gör även en bedömning av hästen utifrån besiktningsresultaten.

Besiktningsröntgen, så kallad ”Exportröntgen”.

I samband med en besiktning är det en del som väljer att röntga hästen. Det vanliga i sådana fall är att man gör en så kallad exportröntgen. Denna består av 14 bilder och inkluderar falang (kota och nedåt) alla fyra ben, strålben båda fram, has och knä båda bak.

Upptäcks något avvikande vid besiktningen som bedöms kunna ha betydelse för hästens framtida brukbarhet kan veterinären rekommendera en ny besiktning vid ett senare tillfälle, en utökad undersökning eller helt avråda från köp.

 

Foto: Natalie Greppi

Luftvägsproblem är relativt vanligt förekommande hos såväl sport- som hobbyhästar, även om de i många fall drabbas av olika åkommor. Utöver att lyssna på hästens lungor med hjälp av stetoskop och observera, samt lyssna, på hästen under arbete, har vi även möjlighet att titta ner i hästens luftvägar med hjälp av endoskop. Med hjälp av detta instrument kan veterinären se hur hästens övre och nedre luftvägar ser ut i vila, man kan upptäcka allt från obstruktioner i svalget, så som struppipning eller felläge av mjuka gommen, till slem eller blod i luftstrupen.

På kliniken har vi även möjlighet att göra halskoll medan hästen arbetar för vagn eller under ryttare – så kallad videolaryngoskopi där trådlös teknik används för videoöverföring till en datorskärm. Detta ger framförallt möjlighet till förbättrad diagnostik av olika prestationsnedsättande tillstånd i de övre luftvägarna. Många av dessa tillstånd kan sedan behandlas med hjälp av laserkirurgiska halsingrepp på stående häst. I andra fall krävs mer omfattande halskirurgi. Du får som alltid noggrann information om prognos och behandlingsmöjligheter.

 

Foto: Natalie Greppi

Vi utför fullständig gynekologisk undersökning, så som dräktighetsdiagnostik eller fertilitetsundersökningar.

Vi kan hjälpa till med medicinsk avlivning. Detta innebär att hästen får en injektion med avlivningsvätska direkt i blodet. Metoden är säker att använda och skonsam mot hästen. Hästkrematoriet hämtar kroppen för destruktion direkt efter avlivningen. Det finns möjlighet att få hästen kremerad separat.

Hältor – eller misstänkta hältor så som rörelsestörningar eller ridproblem – är den absolut vanligaste orsaken till att hästägare uppsöker oss på kliniken.

Hästen måste inte nödvändigtvis vara tydligt halt för att man ska utföra en hältutredning. Det kan vara en god ide att låta en veterinär undersöka hästen om den plötsligt byter beteende som exempelvis börjar stanna på hinder, känns oliksidig, går snett eller känns ovanligt slö eller stressad. Det är också vanligt att låta sin veterinär med regelbundna intervaller att undersöka hästen genom hälsoundersökningar, s.k. vetchecks, i förebyggande syfte men även för att få hjälp med hur man ska träna sin häst optimalt.

Besöket börjar med att hästägaren får ge sin beskrivning av hur problemet yttrar sig och när det uppkom, veterinären kommer utifrån detta även ställa frågor om t.ex. hästens användningsområde, utbildningsnivå och nuvarande kondition samt framtida mål.

Efter detta utförs en noggrann palpation av hästen då veterinären framförallt känner igenom ben och överlinje. Här känner man efter olikheter, temperaturskillnader, svullnader, ömheter och spänningar.

Hästen undersöks sedan under rörelse, till att börja med visas den för hand i skritt och trav på löpargången. Vidare undersöks hästen på böjda spår med hjälp av longering och man utför även så kallade böjprov. Böjprovet innebär att man böjer hästens ben med ett visst tryckt under ca en minut för att sedan direkt trava rakt fram på löpargången.

Ofta är det relevant att se hästen under ryttare, det är därför alltid bra att ta med sig sin vanliga ridutrustning till både häst och ryttare när man besöker kliniken för en hältutredning. För att lokalisera hästens problem till ett visst område använder man sig ofta av bedövningar. Om veterinären till exempel misstänker att hästen har ont från kotleden bedövas denna för att man ska kunna bekräfta eller avbekräfta sin misstanke. Ibland krävs det flera bedövningar innan man lokaliserat området som smärtar.

När problemet väl är inramat till ett mindre område går man oftast vidare med röntgen och/eller ultraljud för att få en bild av eventuella skelett och/eller mjukdelsskador. När diagnosen är fastställd behandlas hästen. Vilken behandling som veterinären väljer beror helt på vilken typ av skada hästen har.

Hästägaren får sedan ett hemgångsråd hur hästen ska skötas och rehabiliteras under konvalescensen. Ofta får hästen komma tillbaka på ett eller flera återbesök inom några veckor. Ibland remitteras hästen vidare, antingen för ytterligare diagnostik eller för rehab

 


Foto: Natalie Greppi

På kliniken har vi mycket kompetenta hovslagare som är här flera dagar i veckan. För att hästen ska fungera optimalt är det viktigt att de är korrekt verkade och skodda, allt utifrån individens specifika behov. Veterinär och hovslagare arbetar tillsammans för att på bästa sätt komma tillrätta med hästens befintliga problem eller förebygga att skada uppkommer.

Hovslagarna på kliniken hjälper bland mycket annat till med:

 • Korrigering av vinklar, till exempel korrigering av felaktiga benställningar hos föl
 • Hovbölder
 • Hovsprickor
 • Hålväggar
 • Bärrandsröta
 • Strålröta
 • Hovbensfraktur
 • Fång
 • Traumatiska skador, så som balltramp och spiktramp

Det går även bra att boka tid för normalskoning, om din häst t.ex. behöver sederas inför skoning!

 

Veterinär Kristin Abrahamsson Aurell har examen i veterinär kiropraktik från tyska BackBone Academy och veterinär Cecilia Grahn är utbildad i Holland via FES (Focus on the Equine Spine) och de båda använder sig mycket av detta vid sina utredningar, både för diagnostik, rehabilitering och behandling. Varannan vecka har vi även leg djursjukskötare Jessica Larnö från Equifys hos oss (certifierad FES) hos oss för att både ta emot egna patienter samt remisser från våra egna veterinärer.

Kiropraktik är en manuell terapi och man behandlar i första hand ryggraden när leden är låst i ett läge inom dess normala rörelsevidd. På ryggraden fäster ett stort antal muskler och ligament och den har en stödjande och bärande funktion. Ryggraden skyddar också ryggmärgen och mellan dess kotor passerar spinalnerverna till bl.a. muskler och inre organ. Genom att behandla s.k. subluxationer i ryggraden påverkas således även nervsystemet i stor utsträckning. Med en manipulation kan man bryta en ond cirkel av smärta där smärtimpulserna tagit överhanden och rörelseförmågan hämmats. Genom att återställa rörelseförmågan och därigenom stimulera mekanoreceptorerna så konkurreras smärtreceptorernas impulser ut på ryggmärgsnivå. Målet är att leden ska fungera som den ska igen, med mindre smärta och högre rörelseomfång. En manipulation görs med hög hastighet och låg amplitud, till skillnad från mobilisering som görs med lägre hastighet och högre amplitud.

Hur kan man påverka kotorna på ett så stort djur som hästen? Hästen måste vara avslappnad när man för den subluxerade leden till sitt ytterläge men fortfarande inom den fysiologiska zonen. Därefter för man under en kort stund (bråkdel av sekund) leden in i dess parafysiologiska zon utan att överskrida den anatomiska barriären. Kraftens riktning måste följa ledens plan varför kunskap om anatomin är av yttersta vikt. Man använder sig av hävarmsprincipen genom att använda olika kontaktpunkter som ej sitter i direkt anslutning till den affekterade leden. Hävarmen kan vara lång eller kort, där en kort är att föredra för att kraften ej skall bli för stor. Genom denna manipulation återställer man ledens normala rörelseförmåga, den neurologiska balansen och bryter en ond cirkel. I vissa fall kan kroppen sedan själv läka ut såvida inte andra underliggande processer förhindrar detta.

 

Foto Natalie Greppi

Vi utför kirurgi på stående häst. Krävs allmän narkos alternativt uppföljande stationärvård remitterar vi till djursjukhuset i Slöinge.

Vi kan utföra enklare blodprovsanalyser direkt på plats. De prover som vi ej kan analysera hos oss skickas vidare till externt laboratorium. Vi har ingen möjlighet att analysera träckprov på kliniken, Du kan däremot skicka provet via post till adressen Hallands Djursjukhus Box 66 311 21 Falkenberg, och få hjälp med analys av träckprovet i Slöinge. Tänk bara på att inte posta brevet dagen innan helgdag. Är det så att Ni har skickat in träckprov på ett externt lab men behöver hjälp med receptarvode, så kan ni maila ert analyssvar samt kontaktuppgifter till kungsbacka@hallandsdjursjukhus.se så hjälper vi Er med recept för avmaskning mot en receptavgift.

 

Hästens tänder slits och växer kontinuerligt, det uppstår därför lätt obalans i tuggytorna. Vanliga problem i hästens mun är så kallat skarpbett (orsakat av överdrivet vassa emaljåsar) samt överbett resp underbett. Även foderinpackningar, felställningar samt tandfrukturer med påverkade pulpaspår är relativt vanligt. Vissa åkommor uppkommer när hästens naturliga slitage inte fungerar optimalt och man kan därför bli tvungen att slipa hästens tänder med jämna mellanrum. Vi rekommenderar normalt sett att man gör en munhåleundersökning en gång per år, förslagsvis i samband med årlig vaccination. Vid vissa tillstånd i munnen behövs tätare intervaller.

Hästar växlar precis som människor tänder i unga år vilket i vissa fall kan leda till problem. Unga hästar bör även kontrolleras för eventuella vargtänder innan bett introduceras, dessa kan i många fall behöva avlägsnas då de kan störa bettets funktion och leda till obehag vid ridning eller körning.

Äldre hästar drabbas i många fall av tandrelaterade problem på grund av att tänderna helt enkelt har slitits med åren och tillslut blir förbrukade. Vanliga problem hos den äldre hästen är bland annat vågbett och glesbett, det senare leder ofta till foderinpackningar med åtföljande tandköttsinflammation. I många fall behöver man därför undersöka den äldre hästens munhåla med kortare intervaller.

Vi på kliniken utför det mesta i tandväg, så som vanliga rutinundersökningar med åtgärd, antingen med tandslip eller traditionell rasp. Vi utför även tandextraktioner, avlägsnar tandsten och rensar foderinpackningar. För att kunna undersöka hela hästens mun på ett korrekt sätt krävs sedering, bra verktyg och en stark ljuskälla.

Foto Natalie Greppi

Utöver användning av röntgen som ett diagnostiskt verktyg när vi på kliniken undersöker en häst erbjuder vi röntgen i följande fall:

 • Röntgenremiss från leg. veterinär
 • Exportröntgen vid t.ex. försäljning
 • Friröntgen av travhäst
 • Unghäströntgen
 • Hingströntgen

Ultraljudet används som ett diagnostiskt verktyg samt vid ultraljudsguidade injektioner. På kliniken kan vi utföra ultraljud på senor, leder, rygg- och hals, bäcken samt mjukdelar. Våra veterinärer är inskrivna i ISELP som är en internationell ultraljudsutbildning. Ultraljudet används även vid gynekologiska undersökningar så som dräktighetsundersökningar.

Behandlingsmetod som på svenska även kallas ”stötvågsbehandling”. Metoden används ensamt eller som komplement till annan behandling, oftast vid behandling av olika typer av sen-, ligament- och muskelskador. Behandlingen har en antiinflammatorisk och smärtstillande effekt som på så sätt påskyndar och underlättar läkningsprocessen. Stötvågsbehandling innebär 10 dagars startkarens och får enbart utföras under veterinärs ansvar. Vi har både en fokuserad och en radiell shockwave-maskin.

Foto: Natalie Greppi

Mer info om kommande mättillfällen och anmälan görs via TDBs hemsida.
Passa på att vaccinera din ponny i samband med mätningen.

Vi kan hjälpa dig att trangelmärka din häst. Om man har en häst med en kronisk skada som gör att den ej längre kan användas som rid eller tävlingshäst och försäkringsbolaget har löst ut livsumman på hästen för att veterinär och försäkringsbolag bedömer att hästen inte längre har användbarhet som ridhäst. Då kan man istället för att avliva hästen välja att triangelmärka den och anpassa hästens liv efter de förutsättningar den har.

På kliniken har vi en EKG-apparat för diagnostik av hjärtproblem. Undersökningen syftar till att identifiera olika sjukdomstillstånd i hjärtat som kan leda till reducerad prestationsförmåga. En hos framförallt travhästar inte helt ovanlig hjärtsjukdom är förmaksflimmer. Har din häst drabbats av förmaksflimmer och är i behov av medicinsk behandling remitterar vi till Slöinge för åtgärd att konvertera till normal hjärtrytm och –funktion.