Stelkramp
Det är mycket viktigt att din häst är vaccinerad mot stelkramp. Sjukdomen stelkramp orsakas av ett nervgift som produceras av en bakterie (Clostridium tetanus). Bakterien finns i miljön och kan infektera hästen via skadad hud främst djupa sticksår. Hästar är känsligare mot stelkramp än andra djur och då symptom uppstår är det i regel försent att rädda hästen.

Hästinfluensa ( A1 och A2 )
En virussjukdom som ger influensa och förkylningssymptom. Symptomen är ofta snabbt övergående men mycket smittsam (också luftburen smittväg). Inom de flesta tävlingskategorier finns krav på vaccinering mot hästinfluensa.

Botulismvaccin
Botulism är ovanlig i Sverige, men liksom med stelkramp så orsakas den av nervgift från bakterier och infektionen är svårbehandlad då symptomen har blivit synbara. Vanligast blir hästar infekterade genom att äta undermåligt ensilage eller hösilage, en form av matförgiftning. Detta kan förebyggas genom vaccinering.

Sök efter något