Ultraljudet används som ett diagnostiskt verktyg. På kliniken kan vi utföra ultraljud på senor, leder, ryggar samt mjukdelar.

Ultraljudet används även vid gynekologiska undersökningar så som dräktighetsundersökningar.

Sök efter något