Utöver användning av röntgen som ett diagnostiskt verktyg när vi på kliniken undersöker en häst erbjuder vi röntgen i följande fall:

  • Röntgenremiss från leg. veterinär
  • Exportröntgen vid t ex försäljning
  • Friröntgen av travhäst
  • Hingströntgen

Sök efter något