Luftvägsproblem är relativt vanligt förekommande hos såväl sport- som hobbyhästar, även om de i många fall drabbas av olika åkommor.

Utöver att lyssna på hästens lungor med hjälp av stetoskop och observera, samt lyssna, på hästen under arbete, har vi även möjlighet att titta ner i hästens luftvägar med hjälp av endoskop.

Med hjälp av detta instrument kan veterinären se hur hästens övre och nedre luftvägar ser ut i vila, man kan upptäcka allt från obstruktioner i svalget, så som struppipning eller felläge av mjuka gommen, till slem eller blod i luftstrupen.

Sök efter något