Vi kan utföra enklare blodprovsanalyser direkt på plats!

De prover som vi ej kan analysera hos oss skickas vidare till djursjukhuset i Slöinge där vi får de flesta svar redan dagen efter.

Exempel på sådana prover är:

  • Träckprov
  • Urinprov
  • Bakterieprov

Sök efter något