Sjukdom till följd av parasiter är ovanligt hos hästar i Sverige – däremot är ökad resistens mot avmaskningsmedel ett stort problem även i norden. Hos den lilla blodmasken har man till exempel sett resistens mot samtliga (!) avmaskningsmedel.

Föl och Unghästar (<3 år):

De parasiter man vill skydda fölet och unghästen mot är framförallt spolmask, blodmask och bandmask. Fölmask ger endast lindriga symtom, fölen är immuna redan vid få veckors ålder – det rekommenderas därför inte att avmaskar stoet innan fölning längre.

Denna kategori av hästar avmaskas i huvudsak rutinmässigt, träckprov bör endast tas för att se att avmaskningsrutinen har haft önskvärd effekt.

Föl:

  • 2-3mdr avmaska mot spolmask
  • 5-6mdr (innan avvänjning) avmaska mot spolmask och eventuellt blodmask. Nu kan det vara en god idé att ta träckprov för att särskilja spol- och blodmask.
  • Under hösten är det även lämpligt att avmaska mot bandmask.

1-3 år:

  • Avmaska vår, sommar och höst mot blodmask.
  • Avmaska även mot bandmask på hösten.

Vuxna Hästar:

Avmaskning utförs framförallt för att minska förekomsten av stora blodmasken som är mycket farlig. Lilla blodmasken förekommer däremot i nästan alla hästbesättningar och orsakar sällan sjukdom. Även bandmask ska finnas i åtanke. Ingen avmaskning ska riktas mot stygnflugans larver! Dessa är i det närmaste helt ofarliga, vissa menar att de orsakar skada under deras vandring från munhåla till magsäck – avmaskning hindrar inte denna migration. Det är däremot viktigt att man som hästägare skrapar bort stygnflugans gula ägg från hästens päls, man kan till exempel använda en ryktsten. Träckprov är tillförlitliga – studier har visat att upprepade träckprov i följd inte ger olika resultat. Kliniskt sjuka hästar med symtom på parasitär sjukdom kan dock avmaskas utan föregående träckprov – dessa hästar måste dock undersökas av veterinär. Anledningen till att man tar rutinmässiga träckprov på vuxna hästar är att ca 80 % av dessa utvecklar immunförsvar som gör dem motståndskraftiga mot parasitangrepp. Detta kan dock förändras över tid och man bör därför ta träckprov minst en gång per år.

  • Träckprov under våren, april-maj.
  • Höstavmaska alla mot blodmask och bandmask i september-oktober. Ta eventuellt träckprov 2 v senare för att se om avmaskningen haft önskvärd effekt. Anledningen till att avmaskning ska ske på hösten och inte våren beror på att man vill undvika stora blodmaskens vandring som sker under vinterhalvåret i de fall hästar blivit smittade under sommaren.

Träckprov

På vårt labb i Slöinge tar vi emot träckprov på häst. Du tar en mindre mängd avföring (ca 2 träckbollar) och lägger i en väl försluten plastpåse, märk påsen med dina och hästens uppgifter och skicka till:

Labb Hallands Djursjukhus

Björkg. 19

311 68 Slöinge

Du kan även lämna ditt prov direkt till oss så hjälper vi dig.

Om vi ska hjälpa dig med eventuellt recept på avmaskning ser vi helst att du lämnat ditt träckprov till oss. Annars kan man ringa det labb som analyserat ditt prov så kan de ofta hjälpa dig med recept till en extra kostnad.

 

 

Sök efter något