Avlivning

Vi kan hjälpa till med medicinsk avlivning. Detta innebär att hästen får en injektion med avlivningsvätska direkt i blodet. Metoden är säker att använda och skonsam mot hästen. Hästkrematoriet [...]

Shockwave

Behandlingsmetod som på svenska även kallas ”stötvågsbehandling”. Metoden används ofta ensamt, eller som komplement, vid behandling av olika typer av ligament- och muskelskador. Behandlingen har [...]

Vaccination

Stelkramp Det är mycket viktigt att din häst är vaccinerad mot stelkramp. Sjukdomen stelkramp orsakas av ett nervgift som produceras av en bakterie (Clostridium tetanus). Bakterien finns i miljön [...]

Lab-analyser

Vi kan utföra enklare blodprovsanalyser direkt på plats! De prover som vi ej kan analysera hos oss skickas vidare till djursjukhuset i Slöinge där vi får de flesta svar redan dagen efter. Exempel [...]

Ultraljud

Ultraljudet används som ett diagnostiskt verktyg. På kliniken kan vi utföra ultraljud på senor, leder, ryggar samt mjukdelar. Ultraljudet används även vid gynekologiska undersökningar så som [...]

Hovslageri

På kliniken har vi två mycket kompetenta hovslagare som är här flera dagar i veckan. För att hästen ska fungera optimalt är det viktigt att dem är korrekt verkade och skodda, allt utifrån [...]

page 1 of 2